En design som fokuserar på människans verkliga behov (Svenska)

CareFit Combo System Human-Centered Design

En bra produkt löser ett behov innan du vet att du ens har något. Tänk på fordon med inbyggda telefonladdare eller enheter med Wi-Fi-anslutning. När en enhet, ett verktyg eller annan uppfinning smälter in i din vardag och underlättar ditt arbete och liv. Kan du tacka den designstrategi som fokuserar på människans behov.

Det är ett nytt sätt att se på industridesign som låter användaren vägleda produktutvecklingen i en organisation att designa en meningsfull upplevelse som går utöver specifika funktioner.

Inom vården kan design som fokuserar på människan och de produkter och den teknik som används, såväl som den fysiska miljön i ett utrymme, påverka patientresultat och läkning positivt.

Väntrum med en design som fokuserar på människanDenna inställning är viktigare än någonsin. Utbrändhet bland vårdgivare, personalbrist och oro för fysiskt och psykiskt välbefinnande fortsätter att påverka organisationer över hela världen. Många pekar ut omfattande krav på elektroniska journaler (EMR), obekväm utrustning och stressiga arbetsförhållanden som direkta orsaker.

En studie publicerad i JAMA som genomfördes före covid-19-pandemin fann att i många fall påverkar arbetsförhållanden som användningen av elektroniska journaler och designfaktorer vårdgivarens stressnivåer på ett påtagligt sätt.

Framgångsrik produktinnovation kräver en grundlig förståelse för användarnas utmaningar och behov. Det är därför organisationer inom alla branscher väljer partners som har en designstrategi som fokuserar på människan.

Kompletterande tillvägagångssätt

Samverkan inom vårdenKopplingen mellan produktdesign, den arkitektoniska miljön och patientresultat märks alltmer i ljuset av de nuvarande utmaningarna inom vårdbranschen, men det är inget nytt koncept.

Rosalyn CamaRoz Cama, FASID, NCIDQ, EDAC, publicerade 2009 en detaljerad guide som heter “Evidence-Based Healthcare Design” (Evidensbaserad hälsovårdsdesign). Med hjälp av sin inredningsexpertis föreskriver hon en designmetod för att främja läkning, kvalitet och säkerhet i vårdmiljöer. I en intervju med Healthcare Design Magazine beskriver hon komplexiteten i att balansera behoven hos flera intressenter inom vården.

“Utformningen av den arkitektoniska miljön måste respektera patienten och dennes familj, eftersom utan patient finns det ingen industri”, konstaterade Cama i intervjun. “Patienten måste vårdas till ett bättre hälsotillstånd så snabbt som möjligt av ett effektivt och effektivt kliniskt team som måste stödjas av ett försörjningssystem som förutser personalens behov och patientens och deras familjers individuella behov.”

En evidensbaserad designstrategi för de arkitektoniska komponenterna i ett sjukvårdsutrymme lägger grunden för ett människocentrerat designtänkande för de verktyg som används inom detta utrymme för att skapa den bästa upplevelsen för vårdgivare och patienter.

Det inkluderar att förstå hur användare, från vårdgivare till patienter, interagerar med omgivningen i hela ekosystemet som skapats av arkitekter och designers. Tillverkare av teknik och utrustning måste se flödet genom ett utrymme, där kända eller okända utmaningar ständigt uppstår och sedan komma på lösningar för att ta itu med dessa.

  • Människocentrerad design: Ett användardrivet förhållningssätt till innovation som tar itu med specifika problem från många olika aspekter med lösningar som främjar den bästa kundupplevelsen.
  • Evidensbaserad design: Användning av forskningsstudier, djupintervjuer med personal och patienter och data för uppföljning för att skapa en effektivare helande miljö.

Förbättra vårdgivarens och patientens upplevelse med design

Förhållandet mellan vårdgivare och patientDen överväldigande majoriteten av medarbetare inom vården är överens om att utformningen av den fysiska miljön kan påverka personal och patienter positivt. En färsk undersökning visar att 91 % av vårdpersonalen tror att den fysiska miljön kan förbättra hälsa och välbefinnande bland patienter.

Ännu fler medarbetare inom vården (96 %) är överens om att rätt utformning av den fysiska miljön kan förbättra hälsa och välbefinnande bland personalen på vårdinrättningar.

De som svarade på enkänten noterade specifika förbättringar som skulle kunna kopplas till bättre utformning av vårdinrättningar, inklusive:

  • Patienterfarenhet under behandling inom anläggningen (69 %)
  • Patientens emotionella hälsa och välbefinnande under och efter (65 %)
  • Patientupplevelse över hela vårdens livscykel (58 %)
  • Stressnivåer och utbrändhet hos vårdgivare/personal (56%)
  • Lägre omsättning av vårdgivare/personal (54 %)

När arkitekter och industridesigners arbetar tillsammans genom att använda både evidensbaserade och människocentrerade designmetoder, gynnas både vårdgivare och patienter.

Ett människocentrerat förhållningssätt till innovation

Människocentrerad design med CareFit Combo SystemI hela vår 40-årig historia har Ergotron haft en människocentrerad designstrategi för produktinnovation. Genom att sätta verkliga användarbehov i centrum har vi fokuserat på att förbättra arbetsflöden, förbättra vårdgivarnas välbefinnande och främja positiva patientupplevelser med vår omfattande portfölj av hälsovårdslösningar.

Vårt nya CareFit™ Combo System-väggfäste representerar en människocentrerad designstrategi som bygger på omfattande kontextuell forskning. Att se sjuksköterskor göra sin dokumentation i obekväma positioner och kämpa för att få kontakt med patienter samtidigt som de uppfyller kraven på digital journaler och se IT-team som navigerar bland mängder av kablar för att göra enkla uppgraderingar eller korrigeringar har lett till specifika designval som i slutändan kontrolleras av användarna själva.

Justeringar med CareFit Combo SystemDet innovativa väggfästet erbjuder flexibel positionering för sjuksköterskor att komplettera dokumentationen medan de står bredvid patienten. Den justerbara designen gör det möjligt för vårdgivare att intuitivt välja hur de vill arbeta för att främja en ergonomisk anpassning och bekvämare kartläggning.

Genom att stödja vårdgivarnas välbefinnande är de bättre rustade att ta hand om sina patienter och möjliggöra den bästa upplevelsen.

Den modulära designen med ett brett utbud av tillbehör anpassar sig till olika arbetsflöden och effektiviserar hur användarna arbetar i den patientnära vården för att kunna göra patienterna mer nöjda. Den dolda, stilrena kabelhanteringen gör uppgraderingar och underhåll enkelt för IT och eliminerar vanliga problem som svåråtkomliga processorer.

En pivot för bildskärmen låter vårdgivare visa bilder och information för patienten för att inkludera honom eller henne i den egna vårdupplevelse. Denna balanserade relation mellan vårdgivare, patient och teknik stödjer Triangle of Care-konceptet som säkerställer starka kopplingar mellan vårdtagare och vårdgivare.

Användarnas behov i fokus

Med så många inblandade och alla olika användarbehov, måste industridesigner prioritera de viktigaste problemen och försöka att lösa dem.

Detta är utmanande i flexibla hälsovårdsmiljöer, men genom en människocentrerad designstrategi kan organisationer skapa genomtänkta lösningar som skapar den bästa användarupplevelsen.

Se Ergotrons senaste människocentrerade design för vårdmiljöer på www.ergotron.com/carefit.