Supportera vårdpersonalen i den patientnära kontakten (Svenska)

Patient discussion

Den digitala omvandlingen inom sjukvården ökar takten. Arbets- och omvårdnadssätt har ändrats i grunden för att kunna möta covid-19-pandemin och de fortsätter att förändras. Utökade virtuella vårderbjudanden förväntas bestå efter pandemin. Personalbrist och risken för utbrändhet är fortfarande ett stort problem. I Storbritannien har 92 % av organisationerna inom National Health Services (NHS) uttryckt oro över personalens välbefinnande, stress och utbrändhet.

Att ge vårdgivare korrekt, detaljerad information i den patientnära kontakten är avgörande för att främja bättre omvårdnad och hjälpa till att lindra stress hos läkare. Ett ökande antal digitala tillgångar, inklusive elektroniska patientjournaler (EPR) och bildbehandling, bygger en grund, men många organisationer saknar rätt utrustning för att effektivt presentera denna information.

Att investera i toppmoderna digitala lösningar kräver en samtidig investering i större skärmar för att verkligen stärka läkare i den patientnära kontakten.

Varierande digital mognad

Sjuksköterska som går

Den digitala mognaden mellan organisationer över hela världen varierar fortfarande mycket. Vissa sjukhus har genomfört en fullständig digital transformation, medan andra fortfarande kämpar med osammanhängande information, inklusive pappersjournaler och diagram.

Att tvingas förlita sig på föråldrade dokumentationsmetoder gör att läkare ägnar mer tid åt att gå till och från sängkanten till arbetsstationer och sedan vänta på att en arbetsstation ska bli tillgänglig för inmatning av data. Forskning tyder på att mer än 25 % av en sjuksköterskas tid går åt till att förflytta sig inom sjukhuset. Dessa förseningar kan fördröja patientbehandlingen och öka risken för fel, från att beställa felaktiga tester till att registrera felaktig information.

Minskning av patientjournalers värde

Nattsjuksköterska vid laptop

Eftersom dagens digitala journaler kombinerar djupgående patientinformation, inklusive bildbehandling och testresultat, med arbetsflöde och underlag för att stödja beslut som rör patientens vård, borde de förändra vårdupplevelsen.
De kan dock bara vara läkare till hjälp om informationen kan läsas och användas på ett effektivt sätt.

  • Finns all information på en skärm, med intuitiv hantering, eller behöver läkaren skrolla?
  • Är skärmupplösningen tillräcklig för att tolka bilder?
  • Tillåter skärmstorleken läkare att samarbeta med kollegor och interagera med patienter?

Fel teknik vid patientnära kontakter kan lägga onödig stress på medarbetare som redan befinner sig under enorm press. Surfplattor, till exempel, har inte en tillräcklig skärmstorlek för den stora mängd information som finns i digitala journaler. De behöver också regelbundet laddas, tappas ofta i golvet och kan sprida infektioner. Bärbara datorer saknar också den skärmstorlek och upplösning som krävs för att använda data så effektivt som möjligt, särskilt under ronder när flera läkare behöver titta på journalerna samtidigt.

Det gör att storskaliga organisatoriska investeringar i digitalisering inte fyller sin funktion.

Att främja effektiv vård

Relationen sjuksköterska-patient

Många hälsovårdsorganisationer som är frustrerade över storleken, upplösningen och batteribegränsningarna hos bärbara datorer och surfplattor, funderar på att investera i större, högupplösta skärmar på medicinvagnar som även laddar enheterna. Detta hjälper till att förbättra upplevelsen i patientnära kontakter för både läkare och patienter genom att:

  • Ge snabbare tillgång till information och minimera behovet av att skrolla
  • Göra det intuitivt för personal att följa viktiga steg i ett arbetsflöde
  • Stödja effektivare interaktioner mellan medarbetare under avdelningsronder, särskilt när ett mångsidigt kliniskt team behöver granska information samtidigt
  • Erbjuda höjdjusterbara, ergonomiskt designade vagnar så att tekniken kan användas bekvämt av flera läkare med olika fysiska behov

Tillgång till en större skärm gör också att patienter kan bli mer involverade i sin egen vård. Till skillnad från en bärbar dator, som kan bli en barriär mellan patient och läkare, kan patienterna se och diskutera informationen genom att man arbetar tillsammans på en större skärm.

Detta tillvägagångssätt stödjer också “Triangle of Care”, som säkerställer rätt avstånd mellan vårdgivaren, patienten och tekniken för att maximera komforten och relationen mellan patient och läkare.

Förändring till det bättre

Pressen på förändring för att hjälpa till att förbättra patienternas välmående och ta itu med vårdgivares välbefinnande och utbrändhet har aldrig varit större. För att maximera värdet av digital data och förbättra den dagliga arbetsmiljön för vårdpersonalen måste alla organisationer överväga rätt vårdlösning och skärmstorlek för att möjliggöra kvalitet och korrekt patientvård. Ladda ner hela vårt white paper för att läsa mer.