Förbättra resultaten med HIMSS EMR-modellen och de rätta lösningarna (Svenska)

HIMSS Digital Adoption

Att bli en digital vårdorganisation gynnar både patienter och vårdgivare. Tillgång till digital information kan bidra till att förbättra patientsäkerheten, öka vårdgivarnas välbefinnande och minska risken för fel, med mera.

Elektronisk journal (EMR), eller elektronisk patientjournal (EPR), implementeringsnivåer varierar beroende på region, land och organisation. Under varje fas krävs unik utrustning för att hjälpa till att främja användningsbenägenhet och ytterligare digitalisering.

HIMSS Electronic Medical Record Adoption Model (EMRAM) är en internationellt erkänd resurs för att förstå EMR-resan. Läs en sammanfattning av nyckelstadierna i HIMSS nedan tillsammans med våra rekommendationer för relevanta tekniska lösningar för att främja digital tillväxt.

HIMSS EMRAM-modellenLösningar för alla EMR-adoptionsstadier

HIMSS EMRAM Steg 0Din organisation har ännu inte installerat alla viktiga avdelningssystem för laboratorier, apotek, kardiologi, radiologi, etc.

Rekommenderad utrustning

Börja med att installera monitorarmar för skrivbord inom områden med hög trafik, som sjuksköterskestationer, för att maximera utrymmet och hjälpa till att skapa bekväma, ergonomiska platser för dokumentation. Överväg att lägga till skärmfästen för större skärmar för att inleda en digitalisering av patientövervakning och andra arbetsflöden.

HIMSS EMRAM Steg 1Alla större kliniska system är installerade med mer än 90 % av labbdatan tillgänglig. Clinical Data Repository (CDR) eller annat datalager har mer än 90 % av bilderna lagrade och de är tillgängliga över sjukhusets nätverk, och minst 25 % är tillgängliga för vårdgivare online. Planer finns också redo för att åtgärda ett potentiellt avbrott.

Ergotron CareFit kombinationssystemRekommenderad utrustning

Förutom att överväga icke-drivna mobila medicinvagnar bör man diskutera implementering av väggarbetsstationer över enheter. Dessa utrymmesbesparande dokumentationsstationer är ofta mer budgetvänliga för tidiga EMR-användare men ger ändå bekväm höjdjustering och bekväm tillgång till digital information på patientrummet.

HIMSS EMRAM Steg 2Vårdgivare kan komma åt CDR för att granska resultaten. Policyer och procedurer för arbetsflöden som skanning vid sängkanten och provinsamling finns på plats, liksom säkerhetsutbildningspolicyer. En arbetsgrupp börjar definiera arbetsflöde och stödmål. IT har prioriterat applikationer efter hur viktiga de är för verksamhetens kontinuitet.

Rekommenderad utrustning

Välj en lösning som gör att du enkelt kan flytta teknik som du förmodligen redan har, till exempel en skanner, från rum till rum och till patientens säng. Att köpa en kompakt plattform för befintlig teknik hjälper användare att integrera de mobila vagnarna i sina arbetsflöden utan att samtidigt behöva lära sig en ny enhet.

HIMSS EMRAM Steg 3Mer än 25 % av dokumentationen skapas med hjälp av onlineverktyg och i CDR. En elektronisk läkemedelsadministrationsansökan (eMAR) implementeras för alla läkemedel. Åtkomst till externa datakällor som utbildningsmaterial och vaccinationssystem är tillgängliga för vårdgivare, tillsammans med fjärråtkomst till patientjournaler (om policyn tillåter det).

Rekommenderad utrustning

Ergotron LiFeKinnex elsystemNär implementeringen av EMR ökar kan man överväga strömalternativ för att hålla tekniken igång för att komma åt denna data online. I detta skede kan man testa enheter som CareFit Slim 2.0 LCD-vagn och LiFeKinnex Power System. Du kan enkelt byta ut urladdade batterier med fulladdade batterier på en extern laddare utan att behöva förlita dig på att det finns ett uttag. Leta efter batteriteknik som är långvarig och pålitlig.

HIMSS EMRAM Steg 4Mer än 50 % av beställningarna görs med hjälp av datoriserade ordinationssystem (CPOE). Mer än 50 % av all klinisk dokumentation skapas med hjälp av onlineverktyg och i CDR. Där det har implementerats har vårdgivare tillgång till en nationell eller regional patientdatabas för att stödja beslutsfattande.

Under tider då EMR ligger nere har vårdgivare fortfarande tillgång till viktig patientinformation. Mål för patientnöjdhet identifieras och en styrgrupp utvärderar datoriserade order för användbarhet och efterlevnad.

Rekommenderad utrustning

I detta mellanstadium av EMR-implementering där mer dokumentation fylls i online kan man överväga att implementera CareFit™ Slim-vagnar för bärbara datorer. Läkare föredrar ofta denna mångsidiga vagn för att gå sina rundor med en bärbar dator och bygga patientrelationer på plats. Väggarbetsstationer som CareFit Combo System är en annan vårdgivarvänlig lösning, eftersom de enkelt kan lägga in beställningar vid sängkanten utan att flytta en mobil arbetsstation.

HIMSS EMRAM Steg 5Mer än 75 % av den kliniska dokumentationen skapas med hjälp av onlineverktyg och är tillgänglig i CDR. Mer än 25 % av medicinerna identifieras elektroniskt vid sängkanten. Organisationen kan se om vården ges i rätt tid för att undersöka effektiviteten i arbetsflödet.

Se till att man kan skicka sms på plats mellan läkare för att möjliggöra teamkommunikation och samarbete. Vårdteam tillhandahåller telehälsa före intagning och efter utskrivning. Kliniska resultatmål, som patientnöjdhet, mäts och används för att prioritera förändringar.

Rekommenderad utrustning

Ergotron CareFit Slim 2.0 LCD.vagnStrömförsörjning blir ännu viktigare när du går över till en digital vårdorganisation. Kolla in CareFit Pro medicinvagn (eller den mer kompakta CareFit Slim 2.0 LCD-vagnen) med LiFeKinnex hot swap-strömsystem för ökad flexibilitet och drifttid.

Se till att välja teknik som kan rymma flera konfigurationer och framtida hårdvaruuppgraderingar som StyleView Cart med LCD Pivot. Förutom hot swap-ström kan den hantera slutna bärbara datorer med bildskärm, CPU och bildskärm, tunna datorer, surfplattor och allt-i-ett-datorer.

HIMSS EMRAM Steg 6Medicinsk utrustning är integrerad i EMR på intensivvårdsavdelningar. Patientnöjdheten mäts med hjälp av automatiserade digitala verktyg och patienter kan komma åt och uppdatera en del av sina personuppgifter.

Analytics utvärderar aktivt resultatdata för nödvändiga förändringar och frekvensen av negativa händelser spåras genom hela organisationen. En grupp för klinisk styrning hjälper till att övervaka kliniska vårdresultat för att identifiera kvalitets- och säkerhetsprioriteringar.

Rekommenderad utrustning

När du närmar dig slutförandet av din fullständiga EMR-implementering kan du utöka din produktportfölj med en hybrid strategi. Förutom de icke-drivna och drivna StyleView medicinvagnarna kan du installera en mängd olika väggarbetsstationer. Detta kommer att hjälpa till att möta behoven hos olika användare och arbetsflöden för att uppmuntra implementeringen.

HIMSS EMRAM Steg 7Din organisation arbetar för att utvärdera och förbättra patientsäkerhet och välbefinnande genom att tillhandahålla EMR-information när och där läkare behöver det. EMR säkerställer att arbetsflödet och innehållet i det digitala verktyget möter behoven hos de kliniska teamen samtidigt som man övervakar efterlevnaden.

Efter EMRAM följer din organisation dataanvändningspolicyerna för EMR och den åtkomstnivå som är tillgänglig för användare.

Ergotron CareFit Pro medicinvagnRekommenderad utrustning

Om du har en helt digital vårdorganisation kan du investera i en flotta av motordrivna medicinvagnar med alla funktioner som kan anpassas till varje användare och arbetsflöde över tid. Detta gör att du inte bara kan transportera teknik och utrustning till den punkt du behöver, utan att du även kan se viktig information på en stor skärm för att komma till vårdbeslut.

Lösningar för varje fas av din digitala resa

Det är viktigt att arbeta med en pålitlig partner som förstår de unika utrustningsbehoven i varje fas av EMR-implementeringen och som erbjuder lösningar för att möta vart och ett av dessa behov. Se Ergotrons breda portfölj av mobila medicinvagnar, väggfästen och mer på healthcare.ergotron.com.