Använd de ergonomiska zonerna för att öka välbefinnandet och produktiviteten (Svenska)

Ergonomic Work Zones

Med allt större krav på arbetsflexibilitet måste medarbetare verkligen fundera över hur de ska inrätta sina arbetsplatser för att frömja komfort, hälsa och produktivitet. Att tillämpa ergonomiska arbetszoner kan hjälpa anställda att strategiskt placera utrustning och saker de behöver var de än arbetar för att bidra till att minska risken för skador och främja produktivitet.

Hur man skapar de ergonomiska arbetszonerna

En arbetsplats med ergonomiska zoner

Först och främst bör medarbetarna se till att de arbetar med en neutral hållning för att minska stressen på kroppen när de sitter eller står och förebygga kroniska hälsotillstånd som ihållande smärta i nedre delen av ryggen.

Ergonomiska arbetszoner i sittande positionNeutral hållning när du sitter

Medarbetare bör sitta så att de inte lutar framåt eller sjunker ihop i sin stol. Fötterna ska ligga platt mot golvet, armbågarna ska vila bekvämt på armstöden och handlederna ska ligga avslappnade mot tangentbordet. Känner de obehag eller trötthet i slutet av dagen? De sitter antagligen inte i en neutral ställning.

Ergonomiska arbetszoner i stående positionNeutral hållning när du står

När de står upp bör medarbetare ha båda fötterna platt mot golvet och helst använda en ergonomisk matta och bekväma skor. Deras ben ska vara raka och armbågarna ska ligga i 90 graders vinkel. Handledarna ska vila bekvämt mot tangentbordet och huvudet ska vara centrerat mellan axlarna.

Nu kan medarbetarna själva inrätta sina individuella arbetsytor efter de ergonomiska zonerna.

Ergonomisk arbetszon 1Ergonomisk arbetszon 1

Zon 1 är den primära arbetszonen. Viktiga arbetsrelaterade föremål bör finnas inom bekvämt räckhåll så att medarbetarna kan behålla en neutral hållning. Genom att placera föremål som används ofta i zon 1 kan man minska stressen på kroppen och öka produktiviteten genom enkel åtkomst.

Populära föremål i zon 1:
Bärbar dator eller datorskärm
Tangentbord och mus
Anteckningsblock
Pennor

Idealiskt avstånd från medarbetaren: 30-40 centimeter.

Ergonomisk arbetszon 2Ergonomisk arbetszon 2

Zon 2 inkluderar saker som används mindre ofta än de i Zon 1. Horisontellt över den anställdes skrivbord eller vertikalt ovanför skrivbordet bör Zon 2-föremål kunna nås genom en lätt sträckning av armen.

Populära föremål i zon 2:
Mobiltelefon
Drycker
Referensmaterial

Idealiskt avstånd från medarbetaren: 20-30 centimeter vertikalt eller 40 centimeter horisontellt.

Ergonomisk arbetszon 3Ergonomisk arbetszon 3

Zon 3 innehåller föremål som anställda sällan behöver komma åt och som kräver att man sträcker sig på ett sätt som kan leda till belastning och skada om man gör det för ofta, så medarbetare bör fundera på vad som ska finnas i denna zon.

Populära föremål i zon 3:
Lampor
Växter
Fotoramar
Handväskor
Andra föremål som sällan behövs under dagen

Idealiskt avstånd från medarbetaren: 70 centimeter.

Vissa arbetsplatser har en fjärde zon, som inkluderar sällan använda dokument och arkivskåp som kräver att medarbetare lämnar sin arbetsstation för att komma åt dem.

Kopplingen mellan ergonomiska arbetszoner och produktivitet

Arbetsytans produktivitet

Att designa en arbetsyta som möjliggör hög produktivitet innefattar principerna för kognitiv ergonomi. Arbetsmiljöer utformade med kognitiv ergonomi i åtanke hjälper till att främja:

  • Fokus, minne, beslutsfattande och lärande
  • Arbetsprestation
  • Färre mänskliga misstag
  • Kognitiv bearbetning
  • Färre störningar, avbrott och informationsöverbelastning

En arbetsyta skapad med ergonomiska arbetszoner är vanligtvis prydlig och välorganiserad. När föremålen är genomtänkt organiserade blir det visuellt mindre rörigt, vilket kan förbättra kognitiva prestationer. När medarbetare har ett ordnat skrivbord och snabbt kan hitta de dokument eller viktiga verktyg de behöver, är det mer sannolikt att de får en produktiv arbetsdag.

Kopplingen mellan fysisk hälsa och kognition kvarstår. Smärta är distraherande och kan leda till ett försämrat fokus på kognitiva uppgifter. Detta kan leda till minskad produktivitet och fler fel.

Inför ergonomi på alla arbetsplatser

Genom att implementera ergonomiska arbetszoner kan ledare främja sina medarbetares hälsa, produktivitet och effektivitet. För att lära dig mer om fördelarna med ergonomi och få viktiga ergonomiska tips kan du besöka www.ergotron.com/ergonomi.