Hur man ökar medarbetarnas välbefinnande och produktivitet var de än utför sitt arbet (Svenska)

Women working at desk

Covid-19-pandemin har tvingat företag att fundera på hur de tänker kring sina medarbetares välbefinnande. För första gången har en majoritet av arbetsstyrkan arbetat på distans från sina hem, vilket har väckt nya frågor om hur man kan främja välbefinnande och produktivitet.

Även när medarbetare återvänder till kontoret eller jobbar enligt ett hybrid-arbetssätt är välbefinnande och produktivitet väldigt viktiga för de flesta organisationer.

Varför är personalens välbefinnande så viktigt?

Kvinna böjd över bärbar datorEtt av de största hälsoproblemen som påverkar välbefinnandet är fysisk inaktivitet. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) har människor med en stillasittande livsstil en ökad risk för:

 • Hjärt-kärlsjukdomar
 • Diabetes
 • Fetma
 • Tjocktarmscancer
 • Högt blodtryck
 • Osteoporos
 • Depression
 • Ångest

Ett annat hälsoproblem för anställda är arbetsrelaterade muskel- och skelettbesvär (MSD). Ungefär 1,8 miljoner arbetare har muskel- och skelettbesvär, som karpaltunnel och ryggskador, och omkring 600 000 arbetare måste ta ledigt från jobbet för att återhämta sig från dessa skador.

Arbetsmiljön kan påverka dessa hälsorisker, och därigenom produktivitet och allmänt välbefinnande, på ett positivt eller negativt sätt. Därför är medarbetarnas välbefinnande, som också omfattar psykisk hälsa, viktigt för både individen och företaget.

Enligt en 2019 Gallup-studie var anställda med bättre upplevt välbefinnande också mer engagerade i arbetet, vilket ledde till ytterligare förbättringar av välbefinnandet över tid.

Hur man förbättrar medarbetarnas välbefinnande

Ett sätt som arbetsgivare kan förbättra arbetsmiljön och påverka medarbetarnas välbefinnande på ett positivt sätt är genom ergonomi. Detta innebär att man ersätter en helhetslösning för kontoret med individuella lösningar som främjar de anställdas säkerhet, komfort och hälsa var de än arbetar.

Möjliggör välbefinnande i hemmet

Kvinna som arbetar hemmaFör många innebär att arbeta hemifrån att försöka hitta tysta vrår och skapa arbetsytor i trånga hem som delas av flera personer som arbetar eller studerar. Därför är det inte ovanligt att man får en provisorisk arbetsstation som inte är bra ur ergonomisk synpunkt.

Som arbetsgivare kan du prova dessa tips för att förbättra välbefinnandet för anställda som jobbar hemifrån:

 • Lär dig mer om varje medarbetares arbetsmiljö
 • Fråga medarbetarna om deras individuella arbetsplatsbehov
 • Tillhandahåll ergonomiska höj- och sänkbara skrivbord och monitorarmar för att uppmuntra till mer rörelse
 • Schemalägg virtuella luncher eller sociala evenemang för att muntra upp medarbetarna

Möjliggör välbefinnande på kontoret

Anställda i kontorslokalerErgonomi är också viktigt i traditionella kontorsutrymmen där många medarbetare strävar efter att skapa en bekväm, personlig lösning, lik den de har hemma.

På ett hemmakontor kan de anställda ha en speciell stol med svankstöd, en justerbar monitorarm eller ett mobilt höj- och sänkbart skrivbord som kan anpassas efter deras preferenser och behov.

Överväg dessa alternativ för ditt kontor:

 • Erbjud en standardiserad uppsättning ergonomiska produkter för anställda att välja bland
 • Ge personliga ergonomiska bedömningar genom en certifierad yrkesperson för att säkerställa att arbetsytorna möter varje användares behov
 • Be om feedback från anställda om vilka förändringar de skulle vilja se

Kom ihåg att investeringen är väl värd om medarbetarnas välbefinnande bidrar till att öka produktiviteten och den allmänna stämningen.

Möjliggör välbefinnande för hybridarbetare

Hybridarbetande team på kontoretHybridarbetare kan vara de anställda som mest behöver ergonomiskt stöd. En undersökning från 2022 visade att anställda med ett hybridschema menade att det var mer känslomässigt dränerande än att arbeta helt på distans och mer belastande än heltidsarbete på kontor.

En hybridmedarbetare har en annan arbetsmiljö och rutin olika dagar i veckan, vilket gör det svårt att anpassa sig till varje inställning. Många hybridanställda använder delade arbetsytor, vilket tar tid och är jobbigt att anpassa.

Försök att erbjuda dessa lösningar för att möta behoven hos hybridmedarbetare:

 • Mobila höj- och sänkbara bord som kan flyttas runt på kontoret för individuellt arbete eller arbete i grupp
 • En höjdjusterbar skrivbordsomvandlare så att varje anställd snabbt kan hitta sin mest bekväma arbetshöjd, sittandes eller ståendes
 • Bildskärmsfästen, bildskärmsstativ och bildskärmsarmar som erbjuder personliga skärmvyer

Hur man skapar en hälsoplan för medarbetare

Alla organisationer och medarbetarkulturer är olika, så det finns inget bestämt sätt att implementera en välbefinnandeplan för anställda. För att börja utveckla ett program som passar din organisation kan man läsa Workplace Health Model (hälsomodell för arbetsplatsen) från U.S. Centers for Disease Control (CDC) för att förbättra medarbetarnas välbefinnande:

 1. Bedöm det aktuella tillståndet för medarbetarnas välbefinnande och var du kan förbättra det.
 2. Planera för förändringar som behöver göras och förbered ledningen.
 3. Genomför förändringar genom kommunikation och kulturskiften.
 4. Utvärdera effektiviteten av förändringarna och justera för ännu mer framgång på sikt.

I ständigt föränderliga arbetsmiljöer är det viktigt att stödja medarbetarnas välbefinnande för att både ta hand om de anställda och hjälpa till att öka produktiviteten och effektiviteten.

Om du vill lära dig mer om hur man kan främja anställdas välbefinnande ed flexibla arbetsytor kan du ladda ner vårt “Hur man skapar delade och flexibla arbetsytor”.