Geef verzorgend personeel meer zelfstandigheid tijdens de zorgverlening (Nederlands)

Patient discussion

De snelheid van digitale transformatie in de gezondheidszorg wordt alsmaar hoger. Manieren van werken en zorgen worden ten gevolge van de coronapandemie herzien en dat zal voorlopig zo blijven. Uitgebreider virtueel zorgaanbod blijft naar verwachting ook na de pandemie bestaan. Het tekort aan personeel en het risico op een burnout blijven een grote zorg. In de VK heeft 92% van de National Health Services Trusts zorgen over het welzijn, de stress en burnouts van het personeel.

Het bieden van de juiste gedetailleerde informatie aan zorgverleners tijdens hun zorgverlening is een must om betere patiëntresultaten te behalen en om de stress van de zorgverleners te verminderen. Een groeiend aantal digitale middelen zoals het elektrisch patiëntendossier (ERP), beeldmateriaal en meer vormen de basis. Echter, veel organisaties missen het juiste materiaal om deze informatie efficiënt aan te bieden.

Investeren in innovatieve digitale oplossingen vereist een gelijktijdige investering in grotere schermen om het personeel tijdens de zorgverlening echt te ondersteunen.

Wisselende digitale volwassenheid

Verplaatsingen verplegers

De digitale volwassenheid bij organisaties blijft over het algemeen wisselend. Hoewel sommige ziekenhuizen een volledig digitale transformatie hebben doorgevoerd, zijn er ook ziekenhuizen die nog steeds te kampen hebben met verspreide informatie, inclusief papierwerk en grafieken.

Gebruikmaken van verouderde documentatiemethoden dwingt verzorgend personeel om meer tijd te besteden aan verplaatsingen van het bed naar het werkstation en andersom, en om te wachten op een werkstation dat beschikbaar komt om data in te voeren. Onderzoek wijst uit dat een verpleger meer dan 25% van zijn tijd besteed aan zijn verplaatsingen over de ziekenhuisvloer [5]. Deze vertragingen kunnen de patiëntbehandeling vertragen en extra risico op fouten met zich meebrengen, van het bestellen van onjuiste tests tot het vastleggen van onjuiste informatie.

ERP-waarde ondermijnen

Nachtdienst via de laptop

Omdat de ERP’s tegenwoordig uitgebreide patiëntinformatie, inclusief afbeeldingen en testresultaten combineren met workflow en onderbouwing van beslissingen omtrent patiëntverzorging, zouden ze de ervaring bij het verlenen van zorg moeten veranderen. Echter, het verzorgend personeel kan zich alleen zekerder voelen als de informatie efficiënt kan worden ingezien en gebruikt.

  • Is het intuïtief en beschikbaar op één scherm of moet het verzorgend personeel zelf scrollen?
  • Is de schermresolutie geschikt om beelden te interpreteren?
  • Maakt de schermgrootte het mogelijk voor verzorgend personeel om samen te werken met collega’s en interactie te hebben met patiënten?

Onjuiste technologie tijdens de zorgverlening kan onnodige stress veroorzaken bij personeel dat al onder grote druk staat. Tablets bieden bijvoorbeeld een onjuiste schermgroote voor de omvang van de informatie in de EPR. Ze moeten ook regelmatig opgeladen worden, vallen vaak op de grond en roepen infectiecontrolevragen op. Laptops hebben een te beperkte schermgrootte en resolutie om optimaal gebruik te kunnen maken van data, vooral tijdens rondes waarbij meerdere verzorgers de gegevens, foto’s en opmerkingen tegelijkertijd moeten inzien.

Dat maakt grootschalige organisatorische investeringen in digitaliseringsinitiatieven nutteloos.

Efficiënte zorg stimuleren

Relatie verpleger-patiënt

Veel gezondheidszorgorganisaties gaan uit frustratie over de grootte, de resolutie en de batterijbeperkingen van laptops en tablets, op zoek naar grotere schermen met een hoge resolutie op medische computertrolleys. Het verbetert de zorgverlening voor zowel personeel als patiënt door middel van:

  • Snellere toegang tot informatie en een minder grote noodzaak om te scrollen
  • Intuïtief maken van het volgen van de belangrijke stappen binnen een werkproces voor verzorgend personeel
  • Stimuleren van efficiëntere interacties tussen personeel en patiënt tijdens hun rondes, vooral als er een divers medisch team is dat de informatie gelijktijdig moet inzien
  • In hoogte verstelbare, ergonomische trolleys kunnen comfortabel gebruikt worden door diverse zorgverleners met verschillende fysieke behoeften

Toegang tot een groter scherm geeft patiënten de kans om meer betrokken te raken bij hun eigen zorg. Waar een laptop een barrière kan zijn tussen patiënt en zorgverlener, maakt het samenwerken bij een groter scherm het mogelijk om de informatie te zien en hierover in gesprek te gaan.

Deze aanpak volgt de Driehoek van Zorg, welke de juiste afstand tussen de verlener, de patiënt en de technologie verzekert om comfort en patiënt-zorgverlener relatie te optimaliseren.

Veranderen voor verbetering

De druk om te veranderen is nog nooit zo groot geweest in de gezondheidszorg in het belang van de patiëntresultaten en het welzijn van de zorgverlener. Om de waarde van digitale data te optimaliseren en de dagelijkse werkomgeving voor zorgverlenend personeel te optimaliseren, zouden alle organisaties de juiste oplossing voor zorgverlening en schermgrootte moeten bieden waarbij kwaliteit en goede patiëntenzorg centraal staan. Download ons volledige technische document voor meer informatie.